Miyamoto Musashi

Miyamoto Musashi

Op de leeftijd van zestig jaar, in 1643, schreef Miyamoto Musashi de 'Go Rin No Sho' (Het Boek van de Vijf Ringen). In de introductie van dit boek stelt Musashi zichzelf voor.


In de eerste week van het twintigste jaar van Kan'ei (1643) beklom ik de berg Iwato in de provincie Higo op het eiland Kyushu. Ik boog om mijn respect aan de hemel te betuigen, bad tot Kannon en stond in het aangezicht van Boeddha.

Ik ben geboren in de provincie Harima, ik ben de samoerai Shinmen Musashi no kami Fujiwara no Genshin. Ik ben nu zestig jaar. Al erg jong vond ik mijn passie in de krijgskunsten: mijn eerste duel was op mijn dertiende. Mijn tegenstander was een krijgskunstenaar van de Shinto school, zijn naam was Arima Kihei. Ik heb hem verslagen. Op mijn zestiende versloeg ik de sterke krijgskunst-beoefenaar Tajima no Akiyama. Op mijn twintigste trok ik naar de hoofdstad en vocht daar meerdere duels met verschillende beroemde krijgers. Steeds was me de overwinning gegund.

Daarna ging ik van provincie naar provincie, van plaats naar plaats, ik ontmoette veel krijgers van verschillende scholen, maar ik verloor geen van de zestig duels die ik vocht. Deze duels vonden plaats tussen mijn dertiende en negentwintigste levensjaar.

Toen ik dertig werd, blikte ik terug op mijn leven. Ik begreep dat de overwinningen niet te danken waren aan mijn persoonlijke vaardigheden. Misschien is het waar dat ik een talent bezit en misschien is het ook zo dat ik de juiste principes wist te hanteren. Het kan zijn dat mijn tegenstanders minder bekwaam waren dan ze zich voordeden. Maar deze reflecties maakten dat ik nog ijveriger ging oefenen om de dieper principes van de krijgskunst te doorgronden. Ik oefende dag en nacht.

Toen ik vijftig werd, kwam het inzicht in de principes van de krijgskunst op een natuurlijke manier tot me. Sindsdien vertrouw ik op deze principes en heb me niet meer op het pad van uitputtende onderzoek begeven. Ik heb nooit een leraar gehad bij het bestuderen van de verschillende kunsten en vaardigheden. Zelfs nu ik dit boek schrijf beroep ik me niet op de woorden van Boeddha of Confucius. Ik leen geen teksten uit de oude krijgskronieken. Binnen de kaders van mijn krijgskunst zal ik met vertrouwen de principes tot uitdrukking brengen met de hemel en Kanzeon als mijn spiegel. Op het uur van de tijger in de nacht van de tiende dag van de tiende maand neem ik mijn penseel op en begin aan mijn boek.

Shinmen Musashi

Miyamoto Musashi leefde van 1584 tot 1645 en is misschien wel één van de beroemdste samoerai uit de Japanse geschiedenis. Zijn roem bij het grote publiek is vooral te danken aan een roman geschreven door Eiji Yoshikawa. Een bekend schrijver van historische romans.

Onder historici, liefhebbers van krijgskunsten en kunstkenners is Musashi beroemd in een geheel andere hoedanigheid. De door Musashi geschreven 'Go Rin No Sho' (Het Boek van de Vijf Ringen), een handleiding voor zijn leerlingen en speciaal geschreven voor de daimyo Hosokawa Tadatoshi wordt eeuwen na het verschijnen nog steeds gelezen voor inspiratie.

De kunstwerken die Musashi onder zijn boeddhistische naam Niten produceerde, zijn beroemd en behoren tot het nationale kunst bezit van Japan en zijn in diverse musea te bewonderen. Musashi leefde in een van de meest turbulente tijden die Japan heeft gekend en was getuige van de nationale eenwording onder de Togugawa familie die Japan bijna 300 jaar zou regeren.

En voor de beoefenaren van Musashi sensei's zwaard school Hyoho Niten Ichi-ryū is Musashi de grondlegger en een rolmodel.

Musashi zei hierover:

Er zijn veel mensen, ook onder degene die de krijgskunsten bestuderen, die denken dat deze vaardigheden niet nuttig zijn in echte omstandigheden. Maar in feite leidt de juiste manier van bestuderen van krijgskunsten tot het inzicht dat deze principes onder alle omstandigheden bruikbaar zijn. Het onderricht moet zo worden vormgegeven zodat deze principes in alle dingen tot nut zijn.

Lees meer over Miyamoto Musashi >>